Sourceful Coaching & Therapy

Men's embodiment & Nature connectedness

English version

Ervaar de transformerende kracht van de natuur en kom thuis in je natuurlijke zelf. Begin een reis naar binnen met je vraag als uitgangspunt. Maak verbinding met je lichaam en geest als de bron waar het natuurlijke te beleven valt en krijg inzichten op een weg naar groei, ontwikkeling en zingeving.

               Dank voor je belangstelling voor mijn coaching & therapie praktijk voor mannen. Goed dat je in beweging bent gekomen, zodat je vraag of issue je niet meer belemmert. Tijdens een traject begeleid ik je met bezieling in het krijgen van meer duidelijkheid over je groei, ontwikkelthema’s en zingeving. Hierin ga je aan de slag met jezelf in de natuur en ik begeleid je hierbij. De gelaagdheid van de natuur is voor mij een belangrijke inspiratiebron om met dezelfde gelaagdheid naar jouw persoonlijke vraagstukken te kijken. En het helpt ons om gemakkelijker de diepte in te gaan om beter zicht te krijgen op je patronen.

               Een van mijn specialiteiten is trauma verwerking. Met compassie en warmte beginnen we eerst met het verruimen van je bewustzijn. Het krijgen van meer ruimte en rust is een belangrijke eerste stap die nodig is om vervolgens aan je issue te kunnen werken. Ik heb mannen geholpen met burn-out klachten, depressive gedachten, schaamte, PTSS, gevolgen van mishandeling (lichamelijk, geestelijk of seksueel) en verwaarlozing, rouwverwerking, en faalangst.


               Door mijn holistische benadering ervaar je dat alles met elkaar verbonden is. En dat geestelijk en lichamelijk welzijn met elkaar samenhangen. Als toegepaste eco-psycholoog heb ik drie methodes ontwikkeld die ik geïntegreerd heb. Zo is er een uniek traject ontstaan, geworteld in de beleving en ervaringswereld van mannen.

               Mannen hebben andere mannen nodig om hun eigen mannelijkheid vol te kunnen ontwikkelen. Ik ben ervaren in het begeleiden van mannen in de leeftijden tussen 25 en 50 jaar. Uiteraard ben ik flexibel in deze leeftijdsgrens, maar bij het begeleiden van mannen in hun middenjaren ligt mijn expertise. Het is zinvol om specifieke thema’s waar je als man mee worstelt met een andere man te onderzoeken. Zoals het invullen van je vaderschap in relatie tot je eigen vader, de verwachtingen naar mannen in de samenleving. Of persoonlijker: Hoe kan ik sterk en kwetsbaar tegelijk zijn, hoe kom ik dichter bij mijn gevoel, ik loop op mijn tandvlees, maar kan het tij niet keren. Of: Wat inspireert mij nog?

               Een gemiddeld traject bestaat uit zes sessies. Daarbij maak ik gebruik van het universele symbool voor beweging en spiritualiteit, de spiraal.Tijdens de eerste sessie bewegen wenaar binnen om zo helder mogelijk tot de kern van je vragen of issues te komen. Met de vervolgsessies bewegen we juist naar buiten zodat je je verkregen inzichten toe gaat passen in jouw leefwereld. Het enige wat je nodig hebt is de motivatie en nieuwsgierigheid om met de Natuur, Lichaam en Geest te willen werken.

               We beginnen altijd met een kosteloze telefonische intake van 25 minuten. De ervaring leert dat het belangrijk is om elkaar aan te kijken, daarom doen we dat met een video call. Tijdens dit gesprek onderzoeken we beiden vrijblijvend of er een klik is. Zo ja, dan nodig ik je uit om gelijk in beweging te komen. Ik werk in Nederland en in Frankrijk. Als we in Nederland aan de slag gaan duurt een sessie gemiddeld 2 uur. De sessies vinden dan plaats buiten in de natuur of in een professionele massage, coachingsruimte in Amsterdam.

               Het is ook mogelijk om een uniek aaneengesloten traject van zes dagen te volgen op onze ecologische boerderij in Zuid Frankrijk. Daar starten we op maandagmiddag en eindigen op zaterdagochtend. Dit traject is intensiever omdat je naast de compacte opeenvolging van sessies ook mee participeert in ons ecologisch leef project. Hier heroverwegen wij onze relatie met het ecosysteem en onderzoeken we hoe wij op een positieve wijze kunnen bijdragen aan oplossingen gericht op een duurzame toekomst en daarom op onszelf.

Bastiaan Everink

Coaching & Therapie