Vision

English version

De natuur is de oorsprong en bron van alle leven en daar zijn wij een onderdeel van

               In mijn visie zijn we deel van de natuur en onze psyche is dat ook. Vaak onderscheiden we de natuur van ons innerlijk, maar eigenlijk is dat een illusie. Mijn huid is verbonden met de lucht er omheen. Mijn ogen zijn niet te scheiden van wat ik zie. Elke coachingsvraag komt wat mij betreft voort uit een disbalans in de relatie tussen lichaam, geest en het eco-systeem. Wij gaan onderzoeken hoe wij de disbalans in onszelf met het eco-systeem kunnen herstellen. Bij het eco-systeem hoort je familie, woon- en/of werksituatie en de natuur. Voor mij is de natuur de oorsprong en bron van alle leven en daar zijn wij een onderdeel van.

               Ik begeleid jou met het werken aan het verruimen van je bewustzijn door te kijken naar je wortels, patronen en vroege ervaringen. En hoe jij je verhoudt tot jouw eco-systeem. We verkennen grensgebieden en onderzoeken wat dat aan nieuwe inzichten oplevert.

               Wij werken vanuit drie invalshoeken, de aarde, het lichaam en de geest. In een Sourceful Coaching & Therapystraject werken we in een natuurlijke omgeving en zijn er drie partijen. Jij als eerste, de natuur en ik. Jij bent aan het werk en de natuur en ik begeleiden jou. En zo krijg jij zelf inzichten.

               Ik gebruik een diversiteit aan methodes. Altijd afgestemd met jou als cliënt. Ik werk graag met vertragen, ademhaling, actieve meditaties, archetypes, emotioneel lichaamswerk, open ruimtes, spiritualiteit en rituelen.

               Jouw coachingsvraag is bij mij altijd ingebed in het grotere geheel. Anders is het proces niet duurzaam en slechts symptoombestrijding. Alleen wanneer je verbondenheid voelt met het grotere geheel en je wilt bijdragen aan dat grotere geheel ontstaat er duurzaamheid en zingeving. Onze gezondheid hangt af van de gezondheid van de planeet en omgekeerd.